Följ Visma

2010 rekordår för nyföretagandet i landet

Pressmeddelande   •   Jan 01, 2011 14:49 CET

Det blev nya rekord för nyföretagandet i landet det gångna året. 65 072 företag registrerades och antalet nya aktiebolag har aldrig tidigare varit så stort. Det visar färsk statistik som Visma sammanställt från Bolagsverket.

Aktiebolagen svarar för merparten av nyregistreringarna – en effekt av att kravet på aktiekapitalets minsta storlek sänktes från 100 000 kronor till 50 000 kronor den 1 april samt att revisionsplikten avskaffades för mindre bolag den 1 november.

Jämfört med året innan ökade antalet nya aktiebolag från 24 228 till 34 708. Så många aktiebolag har aldrig tidigare registrerats i landet. Det förra rekordet var på 32 966 från 1990.

– Det nya året kunde inte ha börjat på ett bättre sätt. Medan efterfrågan på arbetskraft varit blygsam i stora delar av svenskt näringsliv det gångna året har nyföretagandet ökat riktigt ordentligt, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs.

Ökningar i hela landet
Under 2010 ökade nyföretagandet med 19,1 procent i hela landet. Den bolagsform som växte mest var aktiebolag, som ökade med 89,9 procent i december och med 43,3 procent under året i sin helhet.

Antalet nya enskilda firmor ökade med mer blygsamma 3,5 procent från 23 167 till 23 989. De båda andra vanliga företagsformerna – handelsbolag och kommanditbolag – minskade med 11,1 respektive 14,9 procent.

Sett över hela året ökade nyföretagandet med minst tio procent i alla delar av landet. Allra mest ökade de nya företagen i Västerbotten, där årsökningen blev 34,9 procent. Det procentuella månadsrekordet för december tog Gotland hem med en ökning på 131,6 procent.

Fler vill driva eget
Ända sedan i våras har det stått klart att eget företagande blivit ett allt vanligare val i alla åldersgrupper och bland både kvinnor och män. En optimistisk prognos, som Visma tog fram i april, pekade på en drygt tioprocentig ökning och att det skulle registreras cirka 60 000 nya företag under året.

Under hösten ökade dock takten kraftigt och december blev en riktig rekordmånad. Nyregistreringarna i de fyra vanligaste företagarsformerna ökade med 41,7 procent – från 4 997 till 7 079 jämfört med året innan. Aktiebolagen ökade med 5 222 under december, även det ett rekord.

– En viktig anledning till den goda utvecklingen är att alltfler talar positivt om att driva eget – hur det utvecklar människor och hur det på sikt även skapar nya arbetstillfällen. Med rätt stöd vågar fler starta eget och det är ytterst viktigt för landets framtid, säger Rolf Dahlberg.

• I den bifogade pdf-filen finns komplett, länsvis statistik för december månad och för hela året.

Länkar till mer information:
• Tabeller, grafik och bilder för fri publicering finns på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/visma
• Råd för nyföretagare och tips från sådana som redan har startat på www.nustartarviomsverige.se
• Nyheter och inspiration för företagare i appen Visma Infoline www.vismaspcs.se/app

För mer information kontakta
Lars Fredell, informationschef för Visma Spcs AB, 0708-39 69 25, lars.fredell@visma.se

Vismakoncernen är Nordens ledande leverantör av produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, inköpslösningar, betalningstjänster och butiksdatalösningar. Visma förenklar och effektiviserar verksamhetsprocesser hos 220 000 kunder i både privat och offentlig sektor i norra Europa. Koncernen har drygt 4 300 anställda, varav 1 300 i Sverige. Läs mer på visma.se.

Bifogade filer

PDF-dokument