Gå direkt till innehåll
Visma prisar hållbarhet genom digitalisering och automation

Nyhet -

Visma prisar hållbarhet genom digitalisering och automation

Nu har vinnarna av Visma Commerce Hållbarhetspris inom inköp och upphandling 2019 utsetts. Kungsbacka Kommun, Försäkringskassan, HBV och Mora Kommun har tack vare digitalisering och automatisering gjort betydande besparingar som gynnar ett hållbart samhälle.

Hållbarhetspriset syftar till att direkt minska miljöpåverkan, i enlighet med Agenda 2030 och de globala miljömålen.

– Genom att digitalisera inköpen kan organisationer säkra avtalstrohet och rätt priser, likväl som kontrollerad och effektiv fakturahantering med hög andel automation. En medelstor svensk kommun kan göra betydande besparingar som istället kan användas för att till exempel anställa fler förskolepedagoger, säger Stefan Norr, försäljningschef Visma Commerce.

Organisationer som automatiserar fakturahantering bidrar till att reducera stora Co2-avtryck i form av skogsavverkning och tillverkning, till distribution, transport och lagring. Det handlar också om att på lång sikt verka för ett mer hållbart samhälle där offentliga resurser används på bästa sätt för att skapa så stort värde som möjligt för medborgarna. Det kan till exempel innebära effektivisering av manuella repetitiva och tidskrävande arbetsuppgifter.

Årets vinnare

  • HBV (allmännyttans inköpsfunktion) tilldelas priset Årets prestation tack vare flerårigt arbete som möjliggjort en förflyttning från låg digitaliseringsgrad i upphandlingsprocessen, till effektiva och moderna upphandlingar med fullt systemstöd.
  • Kungsbacka kommun tilldelas årets pris i kategorin Högst andel - match. Kategorin handlar om hur stor del av kundens fakturor som matchar en bakomliggande order eller abonnemang i systemet, vilket möjliggör en automatiserad hantering med liten eller ingen manuell handpåläggning. Kungsbacka har lyckats med att uppnå fakturamatchning mot order för hela 81% i sitt fakturaflöde.
  • Försäkringskassan tilldelas priset i kategorin Störst ökning - match. Kategorin tilldelas den kund som särskilt lyckats med att öka andelen fakturor som matchat en bakomliggande order eller abonnemang och på så sätt skapa större besparingsmöjligheter genom att minska den manuella handpåläggningen. Försäkringskassan har på ett år gått från 19 procent matchade fakturor till 60 procent.
  • Mora Kommun tilldelas årets pris i kategorin Touchless. Här belönas den organisation som står för den största ökningen vad gäller matchade fakturor som helt och hållet automatiserats utan någon som helst handpåläggning. Mora har gått från 33% fakturor utan handpåläggning 2018 till 52% under 2019.

För mer information, kontakta gärna:
Stefan Norr försäljningschef på Visma Commerce, stefan.norr@visma.com, 0733-98 11 55.

Om Visma Commerce Hållbarhetspris
Visma Commerce delar årligen ut hållbarhetspris i flera olika kategorier. Priserna ges till organisationer som genom ett föredömligt sätt har arbetat med att digitalisera sina inköpsprocesser, allt från upphandling till betalning. Årets pris delades ut under Visma Commerce användardagar i Stockholm, oktober 2019.

Om automatiserad fakturahantering och digitala upphandlingar
En genomsnittlig svensk kommun som automatiserar sitt fakturaflöde (där e-faktura är förutsättning för att lyckas) kan i snitt spara omkring 28 5000 timmar per år eller motsvarande 13,5 heltidstjänster. Det frigör tid där till exempel lärare och personal slipper godkänna och kontera fakturor och istället kan fokusera på undervisning och lägga mer tid på elever eller andra vårdtagare i kommunen. På samma sätt är en digital process för att skapa upphandlingar en förutsättning för en effektiv, kollaborativ, affärsmässig och tidsbesparande upphandling. Tid som kan investeras i bättre avtalsrelationer, bättre uppföljning och analys. Organisationen ges därmed förutsättning att prioritera det som verkligen skapar värde för hela verksamheten och verka för långsiktig hållbarhet i samhället i stort. 

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Marie Ceder

Marie Ceder

Vd Visma PubliTech AB 070-261 33 41