Följ Visma

Elinor Sjögren

Marknadschef - Visma Collectors AB

Kontaktperson

  • eleiinemorhp.stcjozlgrbpenwd@voziskamajt.curomnb

Visma Collectors är ett av Sveriges ledande företag för tjänster inom administrativ avlastning för påskyndandet av betalningsflöden. Företaget har under åren utvecklat tjänster för samtliga moment inom outsourcing av kundreskontra och erbjuder moderna och effektiva helhetslösningar för finansiering och administration av utestående kundfordringar.