Acceptperioden för Vismas erbjudande avseende Fortnox löper ut imorgon den 28 juni 2016. Visma kommer inte förlänga acceptperioden och kommer därför inte att fullfölja sitt erbjudande avseende Fortnox

Press releases   •   Jun 27, 2016 15:00 CEST

Visma förvärvar EasyCruit från Lumesse och stärker positionen inom molnbaserade rekryteringslösningar

Press releases   •   May 12, 2016 09:00 CEST

Visma expanderar verksamheten och stärker portföljen med molnbaserade mjukvaror genom förvärvet av EasyCruit från Lumesse.

Acceptperiod förlängd till 20 maj 2016 – acceptnivå om 68,14 procent i Vismas bud på Fortnox och konkurrensgodkännande inväntas fortfarande

Press releases   •   Apr 22, 2016 14:14 CEST

Visma lämnar ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Fortnox

Press releases   •   Mar 14, 2016 07:30 CET

Divestiture of the Visma BPO division

Press releases   •   Sep 19, 2016 07:30 CEST

​Early in 2016 a sale process of the BPO Division of Visma was initiated, which attracted significant interest from multiple investors. The sale process has now been finalized, and BPO’s new owner will be HgCapital.

Acceptperiod förlängd ytterligare till 28 juni 2016 – konkurrensgodkännande inväntas fortfarande

Press releases   •   May 23, 2016 16:00 CEST

Visma förvärvar StarSoft Oy i Finland

Press releases   •   Apr 14, 2016 11:00 CEST

​Visma ökar sitt fokus på mjukvara för skolsektorn genom att köpa Finlands ledande företag inom branschen, StarSoft Oy. Affären stärker Vismas ställning på den finska marknaden.

Erbjudandehandling avseende Visma AS erbjudande till aktieägarna i Fortnox AB (publ) offentliggjord

Press releases   •   Mar 30, 2016 12:15 CEST