Följ Visma

Dokument

Tabell - Antal skuldsatta hos Kronofogden 2015–2017 per kommun
Tabell - Antal skuldsatta hos Kronofogden 2015–2017 per län
Infografik Affärsbarometern - Miljö - hösten 2017
Infografik Vismas Affärsbarometer - Försäljning Hösten 2017
Antal personer som ansökt om skuldsanering – kommun och län_första halvåret 2017
Antal personer som ansökt om skuldsanering – per län – första halvåret 2017
Skulder bland svenskar

Skulder bland svenskar

Dokument   •   2017-12-12 07:07 CET

Vismas Affärsbarometer 2017_Infografik_Framtidstro_Hösten 2017
Betalningsföreläggande per län 2015-2017 (halvår)
Betalningsföreläggande per kommun 2015-2017 (halvår)