Följ Visma

Ny Sifo-undersökning: Sveriges skattebetalare vill ha koll på hur skattemedel används

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2017 07:07 CEST

Hela 92 procent av svenska folket uppger att det är viktigt att veta hur kommuner, landsting och myndigheter använder skattebetalarnas pengar när de köper varor och tjänster. Det visar en ny Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av Visma.

– Resultatet är en påminnelse till alla beslutsfattare i kommuner, landsting och myndigheter. För att behålla allmänhetens förtroende är öppenhet kring hur pengarna används av största vikt, säger Daniel Simonsson, upphandlingsexpert på Visma Commerce.

Hela 92 procent av svenskarna tycker att det är viktigt att veta hur skattemedlen används vid inköp till offentliga verksamheter. Sett till ålder är det bland de äldsta som flest anser att insynen är viktig. Bland personer äldre än 65 år anser hela 98 procent att det är viktigt. I den yngsta åldersgruppen, 18–29 år, är siffran alltjämt hög och når 86 procent.

– I dag finns digitala verktyg som offentlig sektor kan använda för att enkelt och visuellt visa hur skattemedel används. Verktygen kan automatiskt analysera stora mängder data om exempelvis vilka inköp skattemedel går till, säger Daniel Simonsson.

Samtidigt som många vill veta hur skattemedel används har svenskarna dålig koll på hur mycket de betalar i skatt. En Sifo-undersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv visade 2015 att allmänheten tror att en löntagare i genomsnitt betalar 34 procent i skatt. Den verkliga siffran är 52 procent.

Samma undersökning visar också att hela 94 procent av svenskarna underskattar nivån på hushållens skatter.

– Det är oroande att så få har koll på sin skatt. Offentlig sektor står inför en stor pedagogisk utmaning som digitala verktyg kan hjälpa till att lösa, säger Daniel Simonsson.

Statistik: Synlighet av hur skattemedel används
Är det viktigt eller oviktigt för dig att veta hur skattebetalarnas pengar används vid inköp av varor och tjänster i kommuner, landsting och myndigheter?

                                  Totalt          18-29 år         30-49 år      50-64 år       65- år

Ja, mycket viktigt       49                36                  47                51                67

Ja, ganska viktigt       42                50                  46                40                31

Nej, ganska oviktigt    6                   9                   6                   7                 1

Nej, mycket oviktigt    0                   0                    -                   -                 1

Vet ej                           2                   4                   1                  2                  1

Bilaga
Antal invånare per län som tycker synlighet av hur skattemedel används vid inköp i offentliga verksamheter är viktigt, schablonberäkning.

För mer information kontakta
Daniel Simonsson, upphandlingsexpert på Visma Commerce, 010- 141 32 27, daniel.simonsson@visma.com

Om undersökningen
Den statistiska undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av Visma, under mars 2017. Totalt svarade 1 000 personer äldre än 18 år. Svarsfrekvensen var 45%.

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 500 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 300 000 använder Visma som hostingpartner. Koncernen har 5 500 anställda och omsatte 7 855 miljoner norska kronor 2016.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera